Sunday, 26 July, 2009

ఇంకొక ద్రిమ్మరి

ఒకసారి నాకు రోడ్డుమీద ఇంకో మనిషి కనబడ్డాడు-

అతనుకూడా కొంచెం తిక్క మనిషిలాగానే ఉన్నాడు. అతను నాతో అన్నాడు:

"నేనొక ద్రిమ్మరిని. చాలాసార్లు నాకు అనిపిస్తుంటుంది- 'నేను ఈ భూమిమీద పొట్టి పొట్టి మనుషులమధ్య తిరుగాడుతున్నాన'ని. మరి, అలా నాతల మిగిలినవాళ్ళ తలలకంటే భూమినుండి డెబ్భై క్యూబిట్లు దూరంగా ఉన్నది గనక, అది ఇంకొంచెం ఉన్నతమైన, స్వతంత్రమైన ఆలోచనల్ని ఉత్పత్తి చేస్తూంటుందేమో!"

"కానీ నిజానికి నేను మనుషుల మధ్య నడవను- వాళ్ల మీదుగా నడుస్తుంటాను. వాళ్ల పొలాల్లో నా అడుగుల గుర్తుల్ని తప్ప, వాళ్లు నన్ను వేరేగా ఏమీ అసలు చూడనే చూడలేరు."

"నా అడుగుజాడల ఆకారాన్ని గురించీ, వాటి పరిమాణాన్ని గురించీ వాళ్లలోవాళ్ళు చర్చించుకోవటమూ, విభేదించుకోవటమూ చాలాసార్లు గమనించాను నేను-"

"కొందరంటారు- 'ఇవి ఎన్నడో, సహస్రాబ్దాల కిందట భూమిమీద తిరుగాడిన రాక్షసజీవుల అడుగుజాడలు' అని."

"ఇంకొందరంటారు- 'కాదు! కాదు! సుదూరంగా ఉన్న నక్షత్రాలనుండి రాలిన ఉల్కాపాతాలు ఏర్పరచిన లోయలు ఇవి' అని."

"కానీ నువ్వు- నువ్వు తెలుసుకున్నావు మిత్రమా ఇప్పుడు- ఇవి అవేమీ కావు- ఇవన్నీ ఒక ద్రిమ్మరి అడుగుజాడలు- అంతే." అని.

No comments:

Post a Comment

Creative Commons License
ద్రిమ్మరి by కొత్తపల్లి బృందం is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 India License